Vernieuwing ISO certificaten

In December 2022 heeft Lloyds Register Quality Assurance het Veiligheids- Gezondheid- en Milieu Management systeem van SACHEM Europe geaudit volgens de ISO 9001- en 14001-normen. De conclusie is getrokken dat SACHEM voldoet aan alle eisen uit de norm. Daarom zijn de ISO certificaten vernieuwd en inmiddels te vinden op de SACHEM website. SACHEM is tevreden met de resultaten en zal in geest van de normen blijven werken aan de continue verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.