Inspecties

SACHEM wordt regelmatig geïnspecteerd door verschillende overheidsdiensten, net zoals andere BRZO bedrijven.

In het kader van de BRZO wetgeving is de Provincie Gelderland het bevoegd gezag. Minimaal éénmaal per jaar worden door de gezamenlijke overheden (ODRN, Veiligheidsregio Gelderland Zuid, Arbeidsinspectie) inspecties uitgevoerd.

De overheid maakt een openbare samenvatting van deze inspecties. Als er overtredingen zijn, worden die benoemd.

De samenvatting van de BRZO inspecties bij SACHEM zijn te vinden op de BRZO website (Sachem Europe B.V. – BRZO+)