Veiligheid

Veiligheid is altijd onze eerste prioriteit

Bescherming van veiligheid, milieu en gezondheid (VMG) is een eerste vereiste voor alles wat we doen bij SACHEM. Om de veiligheid van onze producten, faciliteiten en medewerkers te garanderen werken we samen met experts uit de industrie om de beveiligingssystemen te perfectioneren.

Wij werken actief aan de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en omgeving door ons te concentreren op training en naleving van veiligheidsregels.

Om incidenten te voorkomen hanteren wij een Veiligheids Beheers Systeem (VBS).
Iedereen op onze locatie dient onze veiligheidsregels op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid (VMG) en ethisch handelen op te volgen. Er wordt streng toegezien op naleving van deze regels.

SACHEM moet als BRZO-bedrijf veiligheidsrisico’s in kaart brengen en maatregelen treffen om deze risico’s aantoonbaar te beheersen. Het bedrijf wordt regelmatig geïnspecteerd in een speciaal toezichtprogramma waarin verschillende overheidsdiensten samenwerken.