Uitvoering uitgebreide investering 1ste fase succesvol verlopen

De afgelopen drie weken is de helft van de productie bij SACHEM stopgezet voor 1ste fase van de uitvoering van milieu-investeringen. De gedegen voorbereidingen en planning zijn reeds in 2019 gestart. Vanwege corona zijn er vele additionele voorzieningen getroffen om eigen en externe medewerkers zo optimaal mogelijk te beschermen.

Nu de 1ste fase van de drie projecten zonder incidenten voltooid is, kunnen we terugkijken op een succesvolle projecten stop.

Marco van Beijnhem (M&E manager) “Een dergelijk project heeft alleen kans van slagen door een strakke planning en samen te werken met goede externe en interne partners.
Ik wil dan ook de betrokken partners hartelijk danken voor de inspanningen en uitstekend werk!”

Uitgevoerde werkzaamheden

Tijdens de stop zijn sprinklers aangebracht in de productie hal 3. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe brandmeldsysteem, is de proces apparatuur voorbereid voor de aansluiting op het gesloten koelwater systeem en is het ventilatie systeem van de productie hal vernieuwd.

Alle werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd. In de praktijk betekende dit dat er zo’n 50 tot 80 extra contractors per dag op de locatie aanwezig waren. Om de stop goed uit te voeren onder omstandigheden die toegestaan zijn volgens de RIVM-maatregelen, moest voor een goede huisvesting gezorgd worden. De veiligheidsmaatregelen en de inmiddels ‘standaard’ corona maatregelen zijn daarom tijdens deze drie weken uitgebreid.

Contractor Yard

Om de medewerkers aan de stop te huisvesten is er een contractor yard gebouwd, met een extra parkeerplaats en portiersloge. In de contractor yard kunnen medewerkers zich omkleden, vergaderen en lunchen. Daarbij zijn er extra medewerkers ingezet ten behoeve van de algemene veiligheid en het naleven van de maatregelen.

Na de projecten stop zijn de processen met succes opgestart.

Een dergelijk project heeft alleen kans van slagen door samen te werken met goede externe en interne partners. Betrokken partners danken dan ook hartelijk voor jullie inspanningen en uitstekend werk!

2e fase Complexe projecten stop januari 2021

In januari zal de 2e fase van de projecten worden uitgevoerd, de werkzaamheden gaan dan plaatsvinden in productie hal 1 en 2, ook hier zal de productie drie weken worden stopgezet.