Uitvoering investering 2de fase complexe projecten SACHEM Europe Zaltbommel succesvol verlopen

In januari is de tweede helft van de productie voor drie weken stopgezet voor de 2de fase van de uitvoering van milieu-investeringen, voortbordurend op de gedegen voorbereidingen en planning en de ervaringen uit de 1ste fase. Ook in deze fase waren er vanwege corona vele additionele voorzieningen getroffen om eigen en externe medewerkers zo optimaal mogelijk te beschermen.
Nu de 2de fase van de drie projecten zonder incidenten voltooid is, kunnen we terugkijken op een succesvolle projecten stop welke binnen de planning is afgerond.
Alle processen zijn hierna, veilig en gefaseerd, succesvol opgestart.

Uitgevoerde werkzaamheden

Tijdens de stop zijn sprinklers aangebracht bij opslagtanks en in de productie hal 1 en 2. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe brandmeldsysteem, is de proces apparatuur voorbereid voor de aansluiting op het gesloten koelwater systeem en is het ventilatie systeem van de productie hal vernieuwd.
Alle werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd. In de praktijk betekende dit dat er zo’n 60 tot 80 extra contractors per dag op de locatie aanwezig waren. Om de stop goed uit te voeren onder omstandigheden die toegestaan zijn volgens de RIVM-maatregelen, moest voor een goede huisvesting gezorgd worden. De veiligheidsmaatregelen en de inmiddels ‘standaard’ corona maatregelen zijn daarom tijdens deze drie weken uitgebreid.

De laatste fase

De 1ste en 2de fase waren het meest ingrijpend, in totaal is hiervoor de gehele productie voor drie weken stil gelegd.
In de 3de fase zullen de laatste werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie worden afgerond, schuimblussing worden aangebracht en een nieuwe opslag voor bluswater worden gerealiseerd. Na deze werkzaamheden volgt de eindcertificering, die gepland staat voor juli dit jaar.

2e fase Complexe projecten stop januari 2021

BMC (1 van 5) – Slow Whoop – Sprinklerkop
Koeleiland
Lucht distributie