Rondleiding Brandweer

Rondleiding Brandweer

Na twee jaar intensief samenwerken met diverse partners en in nauw overleg met het bevoegd gezag zijn, zoals eerder gemeld, drie grote projecten succesvol afgerond binnen SACHEM. Hiermee heeft SACHEM geïnvesteerd om te blijven voldoen aan de allerhoogste veiligheidseisen.

Om ervoor zorg te dragen dat de brandweer van de post Zaltbommel ook onze site goed kent zijn de afgelopen weken alle medewerkers van de brandweer, in de avonduren op vrijwillige basis, op site rondgeleid.

Op 11 mei jl. hebben we de laatste groep rondgeleid waardoor iedereen binnen de brandweer de mogelijkheid heeft gehad om onze site en de getroffen brandbeveiligingsmaatregelen met eigen ogen te komen bekijken. Hierbij is uitvoering gesproken over de aangebrachte installaties en de wijze waarom SACHEM haar bedrijfsvoering tracht veilig te opereren.

We willen alle medewerkers van de brandweer nogmaals bedanken voor de getoonde interesse tijdens de rondleiding en hopen de samenwerking met de brandweer in de toekomst op een goede manier voort te blijven zetten.

SACHEM is daarnaast bezig om nog een gezamenlijke oefening met de brandweer voor te bereiden hierover later meer.