laatste fase beëindiging onttrekking grondwater SACHEM gereed.

koeltoren-eiland-pompen

We hebben op onze website al eerder bericht over de grondwateronttrekking die plaats gevonden heeft op het bedrijfsterrein van SACHEM. De grond en het grondwater op de locatie van SACHEM waren in het verleden verontreinigd geraakt. De afgelopen jaren is de vervuiling gesaneerd door onder andere grondwater te onttrekken. SACHEM heeft een vergunning van de Provincie Gelderland voor deze grondwateronttrekking. Volgens deze vergunning moest de onttrekking worden afgebouwd en gestopt, hetgeen SACHEM tijdig gedaan heeft (in februari 2022 is de onttrekking beëindigd).

Onderdeel van de verleende vergunning is daarnaast dat de aanwezige onttrekkingspunten dicht moeten worden gemaakt. SACHEM heeft deze onttrekkingspunten in januari 2023 laten afdichten door een daartoe geaccrediteerd bedrijf. De rapportage en certificaten hiervan zijn onlangs ontvangen en gedeeld met het bevoegd gezag. SACHEM heeft inmiddels ook een verzoek tot beëindigen van de vergunning voor grondwateronttrekking ingediend bij de Provincie.

SACHEM is blij dat de sanering is afgerond en een lang lopend dossier hiermee kan worden gesloten.