Grote investeringsprojecten 2020/2021 succesvol afgerond.

Gesloten koelwater systeem

Na twee jaar intensief samenwerken met Kuijpers en in nauw overleg met het bevoegd gezag zijn drie grote projecten succesvol afgerond. Hiermee heeft SACHEM geinvesteerd om te blijven voldoen aan de allerhoogste veiligheidseisen.

De omvang van de projecten was groot en de daarmee ook het aantal benodigde disicplines. Het laten samenkomen van alle werkzaamheden in een productie omgeving was bepaald geen sinecure.

Marco van Beijnhem (M&E manager) “De projecten waren complex en de doorlooptijd relatief kort, en ook Corona heeft de uitvoer niet eenvoudiger gemaakt daarom ben ik trots op het resultaat wat mijn projectteam samen met Kuijpers heeft weten te realiseren”
Link: Kuijpers/referenties/SACHEM Europe B.V. Zaltbommel