Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van SACHEM Europe B.V (https://www.sachem.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van SACHEM Europe B.V. betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van SACHEM Europe B.V..

Privacyverklaring

SACHEM Europe B.V., gevestigd aan Van Voordenpark 15
5301 KP Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:/www.sachem.nl
Van Voordenpark 15
5301 KP Zaltbommel
+31 418 682000
Miranda Nabuurs is de Functionaris Gegevensbescherming van SACHEM Europe B.V. Hij/zij is te bereiken via zaltbommel@sacheminc.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SACHEM Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zaltbommel@sacheminc.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SACHEM Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SACHEM Europe B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

SACHEM Europe B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SACHEM Europe B.V. gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website en elke 30 dagen erna wordt u geïnformeerd over deze cookies en heeft u toegestemd voor het plaatsen ervan.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SACHEM Europe B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zaltbommel@sacheminc.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SACHEM Europe B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SACHEM Europe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via zaltbommel@sacheminc.com.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van SACHEM Europe B.V. berusten bij SACHEM Europe B.V. . Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van SACHEM Europe B.V. is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan SACHEM Europe B.V., zaltbommel@sacheminc.com.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van SACHEM Europe B.V. geeft SACHEM Europe B.V. geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van SACHEM Europe B.V..
SACHEM Europe B.V. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van SACHEM Europe B.V., de onmogelijkheid de website van SACHEM Europe B.V. te gebruiken, uit de levering van diensten door SACHEM Europe B.V. of het gebrek aan levering van diensten door SACHEM Europe B.V..

Wijzigingen

De inhoud van de website van SACHEM Europe B.V. wordt regelmatig bijgewerkt. SACHEM Europe B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van SACHEM Europe B.V. te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 25 november 2020.