Frank Groenen stopt als directeur bij SACHEM in Zaltbommel

“Frank Groenen, die 22 jaar lang directeur is geweest bij SACHEM Europe B.V. in Zaltbommel, legt zijn functie neer op 1 maart. Tijdens zijn 27-jarige dienstverband heeft hij aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfs- en milieu praktijken van het bedrijf, waaronder het verkrijgen van een nieuwe milieuvergunning en het verbeteren van de relaties met de lokale gemeenschap. Frank was het gezicht van SACHEM in Nederland en speelde een cruciale rol bij het uitbreiden van de verkoop van de unieke producten van het bedrijf wereldwijd. Hij is sinds 2001 lid van het Global Management Team, de laatste jaren als vicepresident Allianties and Overnames. Hij was tot recent verantwoordelijk voor de Sustainability activiteiten. In een interne e-mail uitte Frank zijn trots op de recente prestaties van het bedrijf en zijn enthousiasme om andere dingen te doen dan werk en nieuwe carrière mogelijkheden te verkennen. Het huidige managementteam zal zijn verantwoordelijkheden overnemen. Het leiderschap en de expertise van Frank zullen worden gemist en we wensen hem het beste voor de toekomst.”

Frank Groenen leaves SACHEM

“Frank Groenen, who has been the managing director at SACHEM Europe B.V. in Zaltbommel for 22 years, is stepping down on March 1. During his 27-year tenure, he led significant improvements in the company’s business and environmental practices, including obtaining a new environmental permit and improving relationships with the local community. Frank was the face of SACHEM in the Netherlands and played a pivotal role in expanding the sales of its unique products worldwide. He has been a member of the Global Management Team since 2001 and recently served as Vice-President for the Alliances and Acquisition program and sustainability activities. In an internal email, Frank expressed his pride in the company’s recent accomplishments and his eagerness to do other things than work and pursue new career opportunities. The current management team will take over his responsibilities. Frank’s leadership and expertise will be missed, and we wish him the best in his future endeavours.”