Op 13 september 2020 heeft een ongewoon voorval op het SACHEM terrein plaatsvonden,  waarbij 92 kg methylchloride gas ontsnapt is door het openen van een afsluiter. De gasontsnapping is binnen enkele minuten gestopt. SACHEM heeft adequaat en snel opgetreden om de gevolgen te beperken, dankzij het veiligheids-beheerssysteem en bijbehorende trainingen.

De gasontsnapping van deze grondstof heeft geen gevaar opgeleverd voor onze medewerkers en voor onze omgeving. Een dergelijk ongewoon voorval is ongebruikelijk en uiteraard niet wenselijk voor ons bedrijf.

Ondanks het feit dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid en er geen verdere schade of persoonlijk letsel is opgetreden, is SACHEM erop gespitst om vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen. Na het ongewoon voorval zijn er daarom onmiddellijk extra veiligheidsvoorzieningen aangebracht om herhaling te voorkomen en is geverifieerd dat er bij andere installaties geen vergelijkbaar risico werd gelopen.

SACHEM heeft de overheden geïnformeerd over het voorval en inspecteurs van de verschillende bevoegde gezagen hebben het voorval onderzocht. SACHEM heeft direct openheid van zaken gegeven in lijn met het beleid om transparant te zijn. SACHEM het inspectierapport van de overheid op 5 februari 2021 ontvangen.

De directie heeft direct na het incident een onafhankelijk onderzoek gestart door het gerenommeerd milieu adviesbureau Arcadis in te huren om de directe en onderliggende oorzaken te onderzoeken.

Beide onderzoeken hebben inmiddels geleid tot verdere aanscherping van de interne procedures en controles. Verder is het veiligheidsbeheerssysteem verbeterd door implementatie van de aanbevelingen uit het inspectie- én het onderzoeksrapport:

  • De procedure voor het beheersen van wijzigingen is aangescherpt.
  • SACHEM zal erop toezien dat ongewone voorvallen tijdig bij de bevoegde gezagen gemeld worden.

Hiermee zijn de geconstateerde overtredingen in het inspectierapport ruim vóór het definitief maken van het inspectierapport beëindigd.

Bij SACHEM staat de zorg voor veiligheid en milieu als voorwaarde in alles wat we doen. Ons beleid is erop gericht om dergelijke ongewenste voorvallen te voorkomen.

SACHEM zet zich sterk in om haar fabrieken geheel veilig te laten opereren en is bezig met een investeringsprogramma in Zaltbommel van ruim 10 M€ op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Onderdeel hiervan is de aanpassing van de installatie voor methylchloride, waar recent sprinklers en gasdetectie zijn geïnstalleerd, die feilloos hebben gewerkt tijdens het incident.