We hebben op onze website al eerder bericht over de grondwateronttrekking die plaats gevonden heeft op het bedrijfsterrein van SACHEM. De grond en het grondwater op de locatie van SACHEM waren in het verleden verontreinigd geraakt. De afgelopen jaren is de vervuiling gesaneerd door onder andere grondwater te onttrekken. SACHEM heeft een vergunning van de Provincie Gelderland voor deze grondwateronttrekking. Volgens deze vergunning moest de onttrekking worden afgebouwd en gestopt, hetgeen SACHEM tijdig gedaan heeft (in februari 2022 is de onttrekking beëindigd).

Onderdeel van de verleende vergunning is daarnaast dat de aanwezige onttrekkingspunten dicht moeten worden gemaakt. SACHEM heeft deze onttrekkingspunten in januari 2023 laten afdichten door een daartoe geaccrediteerd bedrijf. De rapportage en certificaten hiervan zijn onlangs ontvangen en gedeeld met het bevoegd gezag. SACHEM heeft inmiddels ook een verzoek tot beëindigen van de vergunning voor grondwateronttrekking ingediend bij de Provincie.

SACHEM is blij dat de sanering is afgerond en een lang lopend dossier hiermee kan worden gesloten.

Op 11 mei waren de ondernemers van de bij SOBZ aangesloten bedrijventerreinen en De Wildeman uitgenodigd bij SACHEM Europe (Van Voordenpark) voor een bedrijfsbezoek met rondleiding.

Interessant en leerzaam, Dit bedrijfsbezoek was zeker de moeite waard!

Ter voorbereiding van de RTO wordt in week 17 2023 een nieuwe schoorsteen opgebouwd. Tijdelijk zijn er dan twee zien. Als de aansluitingen zijn gerealiseerd naar de fabriek zal de huidige worden gedemonteerd.