“Frank Groenen, die 22 jaar lang directeur is geweest bij SACHEM Europe B.V. in Zaltbommel, legt zijn functie neer op 1 maart. Tijdens zijn 27-jarige dienstverband heeft hij aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfs- en milieu praktijken van het bedrijf, waaronder het verkrijgen van een nieuwe milieuvergunning en het verbeteren van de relaties met de lokale gemeenschap. Frank was het gezicht van SACHEM in Nederland en speelde een cruciale rol bij het uitbreiden van de verkoop van de unieke producten van het bedrijf wereldwijd. Hij is sinds 2001 lid van het Global Management Team, de laatste jaren als vicepresident Allianties and Overnames. Hij was tot recent verantwoordelijk voor de Sustainability activiteiten. In een interne e-mail uitte Frank zijn trots op de recente prestaties van het bedrijf en zijn enthousiasme om andere dingen te doen dan werk en nieuwe carrière mogelijkheden te verkennen. Het huidige managementteam zal zijn verantwoordelijkheden overnemen. Het leiderschap en de expertise van Frank zullen worden gemist en we wensen hem het beste voor de toekomst.”

Frank Groenen leaves SACHEM

“Frank Groenen, who has been the managing director at SACHEM Europe B.V. in Zaltbommel for 22 years, is stepping down on March 1. During his 27-year tenure, he led significant improvements in the company’s business and environmental practices, including obtaining a new environmental permit and improving relationships with the local community. Frank was the face of SACHEM in the Netherlands and played a pivotal role in expanding the sales of its unique products worldwide. He has been a member of the Global Management Team since 2001 and recently served as Vice-President for the Alliances and Acquisition program and sustainability activities. In an internal email, Frank expressed his pride in the company’s recent accomplishments and his eagerness to do other things than work and pursue new career opportunities. The current management team will take over his responsibilities. Frank’s leadership and expertise will be missed, and we wish him the best in his future endeavours.”

De brandweerpost Zaltbommel heeft op 21 september met, en op het terrein van SACHEM Europe BV een oefening gehouden.

Bij de oefening, die op een onaangekondigd moment heeft plaats gevonden, kreeg het personeel van  SACHEM een melding van lekkage waarna de brandweerpost Zaltbommel gealarmeerd is.

Het doel van de oefening was het “live” trainen van de veiligheidheidsprotocollen. Na afloop heeft een evaluatie plaats gevonden. 

Wilt u weten wat u moet in geval van een calamiteit? Klik dan op de link voor de calamiteiten kaart. 

https://www.zaltbommel.nl/data/downloadables/3/0/5/0/rampenwijzer-wat-kunt-u-doen-bij-een-ramp-april-2022.pdf

Michiel van der Werf is per 1 januari jl. in dienst getreden en intussen ingewerkt als HSE-Q Manager bij SACHEM Europe B.V.

Michiel heeft ruime ervaring in het vakgebied: tot recentelijk was hij Manager Safety & Industrial Hygiëne bij Nyrstar in Budel.
Daarvoor werkte hij geruime tijd bij Tauw als Projectmanager Vergunningen en team manager Veiligheid. Naast het managen van projecten op het gebied van vergunningverlening, locatie ontwikkeling en BRZO ondersteuning was hij gedurende die periode HSE manager op een BRZO locatie. Verder heeft ondersteuning verleend aan vergunningsaanvragen voor ongeveer 45 (BRZO) bedrijven. Hij is verder nauw betroken geweest bij de implementatie van veiligheidsbeheerssystemen bij diverse bedrijven. Hij heeft daarvoor vergelijkbaar werk gedaan bij Tebodin en Reijngoud Veiligheid.
Michiel is zijn carrière gestart als toezichthouder en adviseur externe veiligheid.

SACHEM is verheugd om Michiel in ons team te mogen verwelkomen. Hij is een waardevolle toevoeging aan ons team om onze doelen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit vorm te geven.