We hebben op onze website al eerder bericht over de grondwateronttrekking die plaats gevonden heeft op het bedrijfsterrein van SACHEM. De grond en het grondwater op de locatie van SACHEM waren in het verleden verontreinigd geraakt. De afgelopen jaren is de vervuiling gesaneerd door onder andere grondwater te onttrekken. SACHEM heeft een vergunning van de Provincie Gelderland voor deze grondwateronttrekking. Volgens deze vergunning moest de onttrekking worden afgebouwd en gestopt, hetgeen SACHEM tijdig gedaan heeft (in februari 2022 is de onttrekking beëindigd).

Onderdeel van de verleende vergunning is daarnaast dat de aanwezige onttrekkingspunten dicht moeten worden gemaakt. SACHEM heeft deze onttrekkingspunten in januari 2023 laten afdichten door een daartoe geaccrediteerd bedrijf. De rapportage en certificaten hiervan zijn onlangs ontvangen en gedeeld met het bevoegd gezag. SACHEM heeft inmiddels ook een verzoek tot beëindigen van de vergunning voor grondwateronttrekking ingediend bij de Provincie.

SACHEM is blij dat de sanering is afgerond en een lang lopend dossier hiermee kan worden gesloten.

Op 11 mei waren de ondernemers van de bij SOBZ aangesloten bedrijventerreinen en De Wildeman uitgenodigd bij SACHEM Europe (Van Voordenpark) voor een bedrijfsbezoek met rondleiding.

Interessant en leerzaam, Dit bedrijfsbezoek was zeker de moeite waard!

Ter voorbereiding van de RTO wordt in week 17 2023 een nieuwe schoorsteen opgebouwd. Tijdelijk zijn er dan twee zien. Als de aansluitingen zijn gerealiseerd naar de fabriek zal de huidige worden gedemonteerd.

In December 2022 heeft Lloyds Register Quality Assurance het Veiligheids- Gezondheid- en Milieu Management systeem van SACHEM Europe geaudit volgens de ISO 9001- en 14001-normen. De conclusie is getrokken dat SACHEM voldoet aan alle eisen uit de norm. Daarom zijn de ISO certificaten vernieuwd en inmiddels te vinden op de SACHEM website. SACHEM is tevreden met de resultaten en zal in geest van de normen blijven werken aan de continue verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

De gemeenteraad van Zaltbommel is donderdagavond 19 januari op bedrijfsbezoek geweest bij SACHEM Europe B.V.
De raadsleden hebben een presentatie gekregen over de werkzaamheden op het terrein en de VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) aspecten waar SACHEM aan moet voldoen. Het bezoek is afgesloten met een rondleiding op ons bedrijf waarbij de gemeenteraadsleden met eigen ogen hebben kunnen zien welke verbeteringen SACHEM de afgelopen periode allemaal heeft doorgevoerd, zoals de automatische brandblussystemen. SACHEM is blij met het bezoek van de gemeenteraad, die met 22 personen duidelijk geïnteresseerd was.  

In week 36 2022 is er onderhoud uitgevoerd aan de asfalt wegen op het terrein. Na het frezen van de toplaag is er een nieuwe kleef en deklaag aangebracht. Op een later moment worden de belijningen weer opnieuw aangebracht.

De grond en het grondwater op de locatie van SACHEM zijn begin jaren 70 als gevolg van het productieproces en een brand verontreinigd geraakt met benzeen. Het bedrijfsterrein wordt al een aantal jaren gesaneerd door onder andere grondwater te onttrekken. SACHEM heeft een vergunning van de Provincie Gelderland voor een grondwateronttrekking voor sanering ter plaatse van het bedrijfsterrein. Volgens deze vergunning zou de onttrekking worden afgebouwd en gestopt in 2023. Afgelopen jaren is de hoeveelheid opgepompt grondwater al stevig verminderd. SACHEM heeft deze grondwater onttrekking echter medio februari gestopt omdat deze volgens haar eigen analyse niet meer noodzakelijk was voor de verdere grond- en grondwater sanering. De Provincie is dezelfde mening toegedaan en wilde dat de onttrekking vóór 1 april werd gestopt. SACHEM heeft dat nu tijdig gedaan.
De installaties worden overigens nu gekoeld met koeltorens en mechanische koeling. De koelinstallaties, waar een flinke investering voor nodig was, zijn in februari in gebruik genomen.

Kerstlunch

SACHEM organiseert ieder jaar een uitgebreide kerstlunch/kerstborrel waar ook de gepensioneerden bij uitgenodigd worden.
Een leuk weerzien met oud collega’s onder het genot van een hapje en een drankje.

Zo ook dit jaar, een kerstlunch voor iedereen… in aangepaste vorm uiteraard Corona-proof en helaas zonder onze gepensioneerden.
Onze office manager heeft geregeld dat er een kerstlunch is voor alle medewerkers, helemaal in kerstsfeer met muziek en vuurkorven.

SACHEM wenst iedereen heel fijne Kerstdagen toe!

Pasen 2020
SACHEM Europe B.V. is een producent van fijnchemicaliën in Zaltbommel sinds 1970. We produceren speciale producten voor zetmeel/papier, medicijnen, elektronica en andere alledaagse toepassingen. Ons bedrijf is trots om te mogen al 50 jaar te mogen ondernemen in Zaltbommel.

Met Pasen in het zicht, gaat onze speciale aandacht uit naar bewoners in verzorgingstehuizen in de Bommelerwaard die door de Corona crisis niet bezocht kunnen worden. Een aantal bewoners zijn hun werkzame leven gestart toen ons bedrijf werd opgericht in Zaltbommel.

Het is SACHEM een eer om families en naasten met elkaar te (blijven) verbinden, gebruikmakend van tablets waarin SACHEM technologie verwerkt zit. SACHEM heeft 20 SAMSUNG tablets geschonken aan verschillende verzorgingstehuizen, zodat welzijnsmedewerkers bewoners kunnen laten beeldbellen met hun naasten.

Ons Amerikaanse moederbedrijf SACHEM bestaat al meer dan 70 jaar en het verenigen van families is onderdeel van onze bedrijfsfilosofie “the SACHEM way”.

Frank Groenen, Algemeen Directeur

BrabantZorg:

  • De Lindeboom & Het Zonnelied Ammerzoden,
  • De Leyenstein Kerkdriel,
  • De Wielewaal Zaltbommel
  • Protestant Christelijk Zorgcentrum Gameren ’t Slot, Gameren
  • Zorgplein Maaswaarden, Wijk en Aalburg
  • STMR De Nijehof, Zaltbommel